Έξοδα Κηδείας Ι.Κ.Α.

Χορηγούνται έξοδα για την κηδεία του άμεσα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου λόγω γήρατος, αναπηρίας, θανάτου.

Δικαιολογητικά:

  • Βιβλιάριο υγείας του θανόντος.
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
  • Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών γραφείου τελετών εξοφλημένη με τα στοιχεία του επιμεληθέντα.
  • Απόφαση διακοπής σύνταξης όταν πρόκειται για θανόντα συνταξιούχο.
  • Δήλωση ατυχήματος (για τις περιπτώσεις ατυχημάτων).
  • Τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ του επιμεληθέντος των Εξόδων Κηδείας.
 
ΣΙΓΤΑ