Είναι το χρηματικό ποσό που θα καταβάλλει η οικογένεια προς το Γραφείο Τελετών για την ολοκλήρωση της κηδείας. Αυτό χωρίζετε σε δύο κατηγορίες:

Α) Αμοιβή Γραφείου ( για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Γραφείου Τελετών ) + Παροχές Γραφείου ( Φέρετρο, Νεκροφόρα μεταφοράς σορού, κ.α. )

Β) Δαπάνες προς τρίτους ( Δικαιώματα Δήμου για την παραχώρηση τάφου, Εκκλησία, Χορωδία, Αρχιερέας, Στεφάνια, κ.α. ) για την ολοκλήρωση της κηδείας.

Εάν ο θανόντας ήταν ασφαλισμένος σε κάποιο ταμείο, το ασφαλιστικό του ταμείο επιστρέφει σε αυτόν που επιμελήθηκε και πλήρωσε τα έξοδα κηδείας ένα ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ το οποίο διαφέρει ανάλογα το ΤΑΜΕΙΟ.

Για να εισπράξετε τα έξοδα κηδείας θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ασφαλιστικό ταμείο του θανόντος. Ανάλογα με το ταμείο στο οποίο ανήκει ποικίλουν και τα δικαιολογητικά. Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε τα δικαιολογητικά ανάλογα το ασφαλιστικό ταμείο, έχοντας υπόψιν ότι λόγω της συνεχούς αλλαγής των νόμων αλλά και των μνημονίων, κάποια πράγματα ενδέχεται, τη στιγμή που τα διαβάζετε, να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

 

 
ΣΙΓΤΑ