Αναλαμβάνουμε την οργάνωση ΚΗΔΕΙΩΝ – ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΕΩΝ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ – ΕΚΤΑΦΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΣΤΩΝ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ – ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΩΝ και οτιδήποτε άλλο παρεμφερές.

  • Ορισμός της ημερομηνίας και ώρας κηδείας, αποτέφρωσης ή μνημοσύνου σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη. Το Γραφείο θα έρθει σε επαφή με την εκκλησία, νεκροταφείο ή το κρεματόριο και με το πρόσωπο που θα τελέσει τη λειτουργία για να ορίσει ημερομηνία και ώρα που είναι αμοιβαία βολική.
  • Μεταφορά της σορού από την τοποθεσία θανάτου ή από όπου έχει μεταφερθεί μετά θάνατον σε εγκαταστάσεις παραμονής-φύλαξης.
  • Επαφή με τις αρμόδιες αρχές για την παροχή των επίσημων εγγράφων ώστε να επιτραπεί η ταφή ή η αποτέφρωση.
  • Παροχή των απαραίτητων οχημάτων και προσωπικού για την τέλεση της κηδείας με αξιοπρέπεια και επαγγελματισμό, σύμφωνα με τις οδηγιές της οικογένειας.
  • Προσφορά ποικιλίας φερέτρων έτσι ώστε να ικανοποιούν όλα τα προσωπικά γούστα και όλες τις οικονομικές δυνατότητες.
  • Παραγγελία στεφάνων για την κηδεία εκ μέρους του πελάτη ή τρίτων.
  • Καταγραφή των ονομάτων σε βιβλίο συλλυπητηρίων όσων παρευρεθούν στην τελετή και των στεφάνων γιά να δοθούν οι λίστες στην οικογένεια.
  • Δημοσίευση αγγελίας σε εφημερίδα ( δεν είναι υποχρεωτική από τον νόμο ) και εκτύπωση ευχαριστηρίων καρτών μετά την κηδεία.
  • Φροντίδα για τη μεταφορά της σορού, της τέφρας ή των οστών σε άλλη περιοχή ή εκτός χώρας.
  • Φροντίδα για την τέφρα ή των οστών και την τοποθεσίας εναπόθεσής των.
 
ΣΙΓΤΑ