Το γραφείο μας – το οποίο διευθύνει ο Χριστος Βλάσσης – είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με μια μακρόχρονη, επιτυχημένη παροχή υπηρεσιών, που ιδρύθηκε από τον Αθανάσιο Βλάσση το 1968 στην περιοχή της Κυψέλης και είναι μέλος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Γραφείου Τελετών Αθηνών.

Περιηγηθείτε στις σελίδες μας για να ενημερωθείτε για την περισσή φροντίδα με την οποία χειριζόμαστε είτε αφορά κηδείααποτέφρωσηαλλά και παρόμοιας φύσης υπηρεσίες, καθώς επίσης την ψυχολογική υποστήριξη που προσφέρουμε στους συγγενείς που πενθούν. Εμπιστευθείτε μας διότι η κάθε ξεχωριστή περίπτωση αντιμετωπίζεται με αποτελεσματικότητα και ευαισθησία, έχοντας πάντα την εχεμύθεια ως βασική αρχή μας.

trust
 
ΣΙΓΤΑ